Hjem / Projekter / Case Studies / Uddannelse / Århus Akademi, Danmark

Århus Akademi, Danmark

 • Århus Akademi, Denmark
 • AarhusAkademi_refurbished_room.jpg
 • Gangareal på Århus Akademi
 • Lyskilde

  Lyskilde

  Hvor effektivt en lyskilde omdanner elektricitet til lys (lm/W).

 • Forkobling

  Forkobling

  Kontrollerer spændingen til lyskilden (energieffektivitetsindekset EEI).

 • Lysfordeling

  Lysfordeling

  Lyset formes og styres ved hjælp af en optik, som sender lyset i den rigtige retning.

 • Systemeffektivitet

  Systemeffektivitet

  Den kvalitative kombination af optisk og termisk kontrol i armaturet (armatur lm/W).

 • Bevægelse

  Bevægelse

  Lyset tænder og slukker automatisk afhængig af om der er bevægelse i rummet.

 • Dagslys

  Dagslys

  Tilpasning af det kunstige lys baseret på tilgængeligt dagslysindfald.

 • Konstantlys

  Konstantlys

  Funktion som dæmper det initiale lysniveau og dermed giver et ensartet belysningsniveau i vedligeholdelsesperioden.

 • Scener

  Scener

  Gør det muligt at indstille lysscener og tilpasse belysningen forskellige brugssituationer.

 • Tidsstyring

  Tidsstyring

  En automatisk afbryder kan indstilles til at slukke alt lys i definerede faste tidsintervaller.

 • Opgavebelysning

  Opgavebelysning

  Korrekt belysningsniveau på arbejdsplan.

 • Lyszoner

  Lyszoner

  Belysningen opdeles i zoner, der afhænger af bevægelsesmønstre og/eller dagslysindfald.

 • Vedligeholdelsesplan

  Vedligeholdelsesplan

  Vedligeholdelse skal udføres i forhold til produktets alder, ydeevne og det omgivende miljø.

 • Lysspild

  Lysspild

  Alt lys, der ikke når det ønskede mål, er lysspild.

 • Refleksion

  Refleksion

  Lyset reflekteres fra overfladerne i rummet.

 • Visuel energimåling

  Visuel energimåling

  Den øgede energibevidsthed kan hurtigt aflæses i det aktuelle energiforbrug.

Energieffektiv belysning til moderne undervisning

Nybyggeri og renovering på Århus Akademi har givet plads til ny belysning med en høj virkningsgrad kombineret med effektiv lysstyring. På den baggrund kan skolen nu se frem til markante energibesparelser på op til 70 procent. Samtidig har skolen mulighed for at tilpasse lyset til skiftende undervisningsformer og stigende brug af computere. Klasseværelser og gange var oprindelig belyst med Menlo Classic, som gav et godt lys. Men med en større renovering og tilbygning blev det besluttet at belysningen skulle være med til at skabe harmoni i indretningen med visuel og arkitektonisk sammenhæng mellem den gamle og den ny afdeling. Desuden var det en anledning til at optimere energiforbruget, der er en vigtig parameter for skolens nybyggeri, der har status som en såkaldt 0-energi bygning.

Menlo3, der er særligt velegnet til undervisningslokaler og kontorer, har en virkningsgrad på over 80 procent og giver 30 procent mere lys sammenlignet med skolens eksisterende løsning Dertil kommer en væsentlig lavere wattage, der sammen med effektiv lysstyring kan give Århus Akademi en energibesparelse til belysning på op mod 70 procent. Dagslysstyring automatisk sørger for at slukke eller dæmpe lyset i lokalerne, så snart der ikke er behov for kunstig belysning.