Hjem / Projekter / Case Studies / Boligområder / MKB, Malmø, Sweden

MKB, Malmø, Sweden

 • MKB Malmo, Sweden
 • Lyskilde

  Lyskilde

  Hvor effektivt en lyskilde omdanner elektricitet til lys (lm/W).

 • Forkobling

  Forkobling

  Kontrollerer spændingen til lyskilden (energieffektivitetsindekset EEI).

 • Lysfordeling

  Lysfordeling

  Lyset formes og styres ved hjælp af en optik, som sender lyset i den rigtige retning.

 • Systemeffektivitet

  Systemeffektivitet

  Den kvalitative kombination af optisk og termisk kontrol i armaturet (armatur lm/W).

 • Bevægelse

  Bevægelse

  Lyset tænder og slukker automatisk afhængig af om der er bevægelse i rummet.

 • Dagslys

  Dagslys

  Tilpasning af det kunstige lys baseret på tilgængeligt dagslysindfald.

 • Konstantlys

  Konstantlys

  Funktion som dæmper det initiale lysniveau og dermed giver et ensartet belysningsniveau i vedligeholdelsesperioden.

 • Scener

  Scener

  Gør det muligt at indstille lysscener og tilpasse belysningen forskellige brugssituationer.

 • Tidsstyring

  Tidsstyring

  En automatisk afbryder kan indstilles til at slukke alt lys i definerede faste tidsintervaller.

 • Opgavebelysning

  Opgavebelysning

  Korrekt belysningsniveau på arbejdsplan.

 • Lyszoner

  Lyszoner

  Belysningen opdeles i zoner, der afhænger af bevægelsesmønstre og/eller dagslysindfald.

 • Vedligeholdelsesplan

  Vedligeholdelsesplan

  Vedligeholdelse skal udføres i forhold til produktets alder, ydeevne og det omgivende miljø.

 • Lysspild

  Lysspild

  Alt lys, der ikke når det ønskede mål, er lysspild.

 • Refleksion

  Refleksion

  Lyset reflekteres fra overfladerne i rummet.

 • Visuel energimåling

  Visuel energimåling

  Den øgede energibevidsthed kan hurtigt aflæses i det aktuelle energiforbrug.

Malmøs største ejendomsmægler investerer i Plurio LED og reducerer energiforbruget med op til 70 %

MKB er Malmøs største ejendomsmægler med 22.539 lejligheder og 1.100 erhvervslejemål over hele Sverige. Omhu for miljøet er en integreret del af firmaets ledelsesprogram, og der gøres store anstrengelser for at reducere det overordnede forbrug af elektricitet, varme og vand – uden at påvirke af beboernes komfort.

Skift fra Opal Sphere med kviksølv lyskilder til Plurio LED
I tråd med EU's Ecodesign direktiv udfases kviksølvlyskilder efter 2015. MKB har derfor valgt at udskifte deres eksisterende udendørsbelysning med 80 W kviksølvlamper med Plurio LED (40 W) med natsænkning. Plurio LED leveres komplet med 4 meter kabel, hvilket letter armaturskiftet på de eksisterende master.

Op til 70 % energibesparelse
Installationen sparer ca. € 6250, 16 kWh og det, der svarer til 650 kg CO2 om året. Kombineret med natsækningsfunktionen, som reducerer energiforbruget med 50 % i otte timer, er energibesparelsen i alt op til 70 %. Besparelserne er betragtelige, men ændringen giver også andre fordele. Belysningskvaliteten er nu meget bedre med klart og rent hvidt lys med god farvegengivelse.

Tilbagebetalingstid på blot 4 år
De samlede levetidsomkostninger er også en mærkbart forbedret, idet kviksølvlyskilderne krævede regelmæssig vedligeholdelse og udskiftning. Ved at sammenholde installationsomkostninger, anskaffelsespris og påkrævet vedligeholdelse er fordelene ved udskiftningen af lygterne tydelige med en tilbagebetalingtid på lige over 4 år (figur 1)*.

Øget beboersikkerhed
Plurio LED fås både med symmetrisk og asymmetrisk lysfordeling. Den asymmetriske variant giver mulighed for at reducere blænding tæt på bygninger. MKB har imidlertid valgt den symmetriske variant med jævn lysfordeling, der oplyser både gangarealer og tilstødende overflader for at hjælpe med at øge sikkerheden.

Beboerne i området nyder ny den nye belysning. Michael Siecke, indkøber hos MKB, og vicevært Tord Brink er tilfredse med både armaturerne og de forventede energibesparelser. Med LED'ernes øgede levetid ser de også frem til reduceret drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.

*Denne case study antager, at vedligeholdelse under en eller anden form udføres, og at komponenternes fejltider er gennemsnitlige for branchen. Vedligeholdelse kræver to personer samt et køretøj for at få adgang til lygterne. Eksemplet forudsætter at Plurio lygterne installeres med en enhedspris på ca. € 500 pr. lygte og formodes at udskiftes til samme pris, når lygterne når 70 % lumeneffekt. I realiteten er LED-lygternes omkostninger reduceret på det tidspunkt, hvor disse lygter skal udskiftes, så de samlede levetidsomkostninger for Plurio bliver sandsynligvis mere fordelagtige end vist.