Hjem / Thorn / Disclaimer

Disclaimer

Skønt der er gjort alt for at sikre disse oplysningers nøjagtighed, kan Thorn Lighting ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl og udeladelser. Dersom du skulle finde unøjagtigheder i informationerne på sitet, beder vi dig venligst kontakte Thorn Lighting's Marketing Communications Department.
Thorn Lighting præsenterer dette site og dens indhold "som det er" og fremsætter ingen løfter eller garantier af nogen art med hensyn til websiden eller dens indhold. Thorn Lighting fraskriver sig alle sådanne løfter og garantier, hvadenten disse er udtrykt eller underforstået, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål. Desuden lover eller garanterer Thorn Lighting ikke, at de oplysninger, der kan skabes adgang til via denne webside, er korrekte, fuldstændige eller opdateret.

Bortset fra, hvad der udtrykkeligt fremgår af denne webside, hæfter hverken Thorn Lighting (eller noget andet selskab i Thorn Lighting Group) eller nogen af deres bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere, agenter, leverandører af tredjemands indhold, sponsorer, licensgivere eller andre repræsentanter for skader, der opstår på grund af eller i forbindelse med brugen af dette webside. Dette er en omfattende ansvarsbegrænsning og under ingen omstændigheder vil Thorn Lighting (eller noget andet selskab i Thorn Lighting Group) eller nogen part, der er involveret i skabelsen af eller fremstillingen af Thorn Lighting's websiten, hæfte for nogen almindelige, direkte, indirekte, tilfældige, særlige skader, følgeskader eller personskader, der skyldes brugen af - eller manglende mulighed for brug af Thorn Lighting websiden, herunder, men ikke begrænset til, en brugers tro på oplysninger, der er indhentet af Thorn Lighting (eller et andet selskab i Thorn Lighting Group), eller som skyldes tab af data, indtægt eller fortjeneste, tab af eller skade på ejendom, krav fra tredjemand, fejltagelser, udeladelser, afbrydelser, sletning af filer eller e-mail, fejl, mangler, virus, forsinkelser i driften eller transmissionen eller enhver anden manglende opfyldelse, uanset om det skyldes force majeure, kommunikationssvigt, tyveri, ødelæggelse eller uautoriseret adgang til Thorn Lightings optegnelser, programmer eller serviceydelser. Hver enkelt bruger af Thorn Lighting websiden anerkender herved, at dette afsnit gælder for alt indhold, varer og serviceydelser, der er til rådighed gennem Thorn Lighting eller et andet selskab i Thorn Lighting Group.