Hjem / Thorn / Databeskyttelsespolitik

Databeskyttelsespolitik

Vi vægter beskyttelsen og sikkerheden af dine oplysninger ekstremt højt, uanset om du er en kunde eller en besøgende på vores websted. Derfor forpligter vi os til at beskytte dit privatliv og behandle dine oplysninger fortroligt. Vi vil på nuværende tidspunkt gerne oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger der specifikt indsamles i forbindelse med dit besøg på dette websted, og hvilke formål de bruges til.

I. Dataansvarlig
Dette websted drives af Zumtobel Group AG, Höchsterstrasse 8, 6850 Dornbirn, Østrig, FN 62309 g, der også fungerer som den dataansvarlige i betydningen beskrevet i EU's generelle forordning om databeskyttelse (herefter benævnt "GDPR").

Der er ikke udpeget nogen databeskyttelsesansvarlig af den dataansvarlige, da lovkravene for obligatorisk udpegelse ikke fordrer det.

Forespørgsler angående databeskyttelse og brugen af dine personoplysninger kan dog sendes til følgende e-mailadresse og vil blive håndteret af os i henhold til lovkravene: datenschutz@zumtobelgroup.com.

II.    Data, der bruges/formål med behandling/opbevaringsperiode
Kategorierne af oplysninger, vi bruger, og formålene med brugen af oplysningerne er beskrevet nedenfor. I det omfang, det er muligt, kan du også finde oplysninger om opbevaringsperioden for de pågældende oplysninger.

Hver gang dette websted tilgås, gemmes der adgangsdata i en logfil på serveren. Datafortegnelsen i denne logfil indeholder følgende oplysninger: Datoen og klokkeslættet for adgang, brugerens IP-adresse, sessions-id, hvilket websted der blev åbnet, navnet på webstedet, hvorfra brugeren blev sendt til webstedet, og oplysninger om den anvendte browser.

Vi evaluerer kun disse logfiler i tilfælde af misbrug af vores websted. Vi forbeholder os retten til efterfølgende at undersøge logfilerne for de brugere, hvor der foreligger en konkret mistanke om, at de har benyttet vores websted i strid med loven og/eller kontrakten. Generelt set er disse oplysninger ikke personhenførbare. Hvis oplysningerne er personhenførbare, vil vi kun benytte dem i tilfælde, hvor der er et relevant retsgrundlag for det (med opvejning af interesser i hvert tilfælde).

Hvis du tilmelder dig på vores websted eller vores webshop, registrerer vi de masterdata, du angiver (specifikt dit navn, din titel/betegnelse, dit telefon- og faxnummer, din e-mailadresse, dit foretrukne sprog, din branche, din afdeling og adgangsdata for webshoppen) og bruge dem på baggrund af den relevante brugeraftale. Desuden får du tildelt et internt kundenummer og bliver knyttet til en eller flere kontaktpersoner i vores virksomhed. Vi bruger disse oplysninger til at stille webshoppen til rådighed og støtte dig, som vores virksomheds kunde eller interesserede part. Som regel bliver sådanne oplysninger gemt i seks måneder efter endt brug af webshoppen (sletning af kundens konto).
Hvis du afgiver en ordre i webshoppen, vil vi indsamle eventuelle yderligere leveringsadresser til formålet og andre oplysninger, som du udleverer, der er nødvendige til at behandle ordren. Vi gemmer sådanne data i op til seks måneder efter afslutningen af kunderelationen.

Hvis personlige masterdata eller ordredata også bruges i vores bogføringssystem, vil sådanne data blive opbevaret indtil slutningen af den foreskrevne opbevaringsperiode (generelt 7 år i Østrig) i henhold til lovgivningen.

Hvis du har givet os dit tilsagn under tilmeldingen eller på et senere tidspunkt, bruger vi oplysningerne indsamlet under din brug af webshoppen eller webstedet, f.eks. hvilke webstedet du har åbnet, hvor lang tid du har brugt på hver side, hvilke produkter du har kigget på samt dine tidligere interesser, til at optimere vores kundeservice og for at kunne tilbyde dig tilpassede oplysninger. Disse oplysninger vil blive opbevaret, indtil du trækker dit tilsagn til brug af dine oplysninger tilbage.

Hvis du har indvilget i at modtage et nyhedsbrev, bruger vi oplysningerne om dit navn og din e-mailadresse, dit køn, din adresse, din virksomhed, din branche samt dit sprog til at levere og tilpasse sådanne nyhedsbreve. Disse oplysninger benyttes, så længe du er tilmeldt det pågældende nyhedsbrev.
Hvis du er en af vores kunder, bruger vi dine masterdata på baggrund af vores legitime interesse i direkte markedsføring, og vi vil muligvis invitere dig til begivenheder i dit område.
Hvis du har givet dit tilsagn til, at dine personoplysninger behandles, kan du til enhver tid trække dette tilsagn tilbage. Du kan trække dit tilsagn tilbage på skrift eller ved at sende en e-mail til datenschutz@zumtobelgroup.com.

III.    Modtagere af og modtagerkategorier for data
I forbindelse med driften af webstedet eller webshoppen handler følgende databehandlere på baggrund af den dataansvarlige:
Hosting-virksomhedens websted: Zumtobel Group AG
Udbyderens webshop: Zumtobel Group AG
Desuden henviser vi til forklaringerne i afsnit VI, der giver en detaljeret beskrivelse af sociale netværks brug af dine oplysninger.
Ud over de modtagere, der eksplicit er nævnt, kan vi også kontakte yderligere behandlere i fremtiden i forbindelse med driften af webstedet og webshoppen (f.eks. udbydere af hosting og webshop).

En overførsel af data til koncernens andre virksomheder udføres på baggrund af tilsagn givet til modtagerne nævnt i erklæringen om tilsagn.

IV.    Generelle principper for behandling af personoplysninger
1. Vi overholder de lovfæstede forordninger om beskyttelse af personoplysninger, uden begrænsninger.
EU's forordninger om beskyttelse af personoplysninger og de nationale love, der er afledt af dem, gælder for opbevaring, behandling og brug af personoplysninger. Retsgrundlaget for behandling af de respektive personoplysninger kan ses i listen ovenfor.

I nogle tilfælde kan personoplysninger blive udleveret til databehandlere, hvis de stiller tilstrækkelig sikkerhed for lovlig og sikker brug af oplysningerne, og hvis de binder sig via kontrakt til at overholde principperne beskrevet i nærværende politik om beskyttelse af personlige oplysninger og de lovfæstede forordninger.

Vi forbeholder os retten til at overføre personoplysninger til andre virksomheder i forbindelse med omstrukturering eller fusion af virksomheder, hvis de også forpligter sig til at overholde principperne beskrevet heri og enten holder til i EU eller et tredjeland, der foreskriver tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger.

Hvis du aktivt vælger at bruge de sociale netværksfunktioner på vores websted, kan personoplysninger blive overført til de respektive eksterne leverandører af disse sociale netværk. Du kan finde detaljerede oplysninger om dette i afsnit VI nedenfor.

Vi forbeholder os også retten til at videregive personoplysninger til tredjeparter, hvis det kræves af os ved lov, i forbindelse med en retsafgørelse fra en kompetent domstol, eller på foranledning af en kompetent myndighed, eller hvis vi tvinges til, som følge af dine handlinger eller udeladelser, at beskytte eller gøre krav på vores rettigheder, vores ejendom eller vores aktiver via kompetente myndigheder.

2. Vi begrænser vores indsamling af oplysninger til, hvad der er nødvendigt og rimeligt.
Hvis vi indsamler personoplysninger, forklarer vi dig i hvert tilfælde, hvilke formål oplysningerne bruges til.
I individuelle tilfælde indsamler vi kun personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt til disse formål. Hvis yderligere brug af personoplysningerne ikke længere er nødvendig, slettes oplysningerne.

V. Dine rettigheder angående de benyttede oplysninger
Hvis, og i det omfang, vi bruger personoplysninger om dig, har du følgende rettigheder i forbindelse med sådanne oplysninger:
•    Indsigtsret (artikel 15 i GDPR): Du kan til enhver tid anmode om oplysninger om, hvorvidt og hvilke personoplysninger om dig vi bruger, til hvilke formål oplysningerne behandles, hvor oplysningerne stammer fra, hvilke modtagere oplysningerne kan videregives til, og hvor længe vi opbevarer sådanne oplysninger.
•    Ret til berigtigelse (artikel 16 i GDPR): Hvis du opdager, at personoplysninger om dig er urigtige, kan du til enhver tid anmode om, at sådanne personoplysninger berigtiges. Hvis oplysningerne efter din mening er ufuldstændige, kan du også anmode om, at der tilføjes supplerende oplysninger.
•    Ret til sletning, "retten til at blive glemt" (artikel 17 i GDPR): Hvis du mener, at brugen af dine personoplysninger ikke længere er nødvendig, eller at den sker uden et tilstrækkeligt retsgrundlag, eller at den af andre årsager er ulovlig, kan du anmode om, at disse oplysninger slettes.
•    Ret til begrænsning af behandling (artikel 18 i GDPR): I stedet for at få slettet oplysningerne kan du anmode om, at anvendelsen af oplysningerne begrænses, hvis behandlingen er ulovlig. Du kan især kræve en begrænsning af anvendelsen af oplysninger, hvis du bestrider rigtigheden af oplysningerne, eller har gjort indsigelser mod anvendelsen af oplysningerne
•    Ret til dataportabilitet (artikel 20 i GDPR): Hvad angår personoplysninger, du selv har udleveret, og som anvendes på baggrund af en kontrakt eller samtykke, kan du kræve, at oplysningerne stilles til din rådighed i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du kan også anmode om, at oplysningerne overføres direkte til en anden dataansvarlig.
•    Ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed (artikel 77 i GDPR): Hvis du mener, at dine rettigheder er blevet krænket i forbindelse med personoplysninger om dig, har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed. Du kan specifikt kontakte tilsynsmyndigheden, der har ansvaret for din bopæl, dit arbejdssted, eller det sted, hvor den formodede overtrædelse fandt sted. I Østrig er den ansvarlige tilsynsmyndighed den østrigske databeskyttelsesmyndighed på adressen Barichgasse 40-42, 1030 Wien.
Vi vil gerne separat påpege din ret til indsigelse (artikel 21 i GDPR): Hvis der af din bestemte situation opstår omstændigheder, der gør anvendelsen af dine personoplysninger, som vi anvender på baggrund af legitime interesser, utilladelig, har du ret til at gøre indsigelse mod en sådan anvendelse af oplysningerne. Hvis dine personoplysninger bruges med henblik på direkte markedsføring, har du under alle omstændigheder ret til at gøre indsigelse.

Hvis du har nogen spørgsmål, eller du er usikker på dine rettigheder, hvad angår dine personoplysninger, kan du til enhver tid kontakte os på følgende e-mailadresse: datenschutz@zumtobelgroup.com.

VI.    Sociale netværks brug af personoplysninger
Link til sociale netværkssider
Dette websted benytter link til forskellige sociale netværkssider. Med disse link kan du for eksempel dele indholdet på vores websted med dine kontakter på sociale netværkssider eller anbefale indholdet til andre.
Vi linker til sider hos følgende sociale netværksudbydere:
• Facebook: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
• Twitter: Twitter Inc., Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA
• Pinterest: Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA
• LinkedIn: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA
• Instagram: Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA
• YouTube: YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA
• Vimeo: Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York, NY 10011, USA
Sporing af konvertering via Facebook-pixelkode, LinkedIn Insight-kode, Pinterest-kode og Twitter Website-kode
Vi anvender Facebook-pixelkode, LinkedIn Insight-kode, Pinterest-kode og Twitter Website-kode til at måle og øge effektiviteten af vores reklamer på sociale medier.
Vi anvender pixelkoden eller koden til at sikre, at vores reklamer passer til brugernes potentielle interesser, og at de ikke virker irriterende. Pixelkoden og koden giver os også mulighed for at spore effektiviteten af vores reklamer til statistiske og markedsundersøgelsesformål, da vi kan se, om brugerne er blevet sendt til vores side efter at have klikket på en reklame.
Ifølge EU-domstolens seneste retspraksis er vores ansvar angående oplysningerne behandlet af førnævnte værktøjer begrænset til indsamlingen og transmissionen af disse oplysninger. I dette omfang kan registreredes rettigheder også udøves mod os.
Indsamlingen og transmissionen af disse oplysninger er baseret på det tilsagn, du har givet, og som du blev gjort udtrykkeligt opmærksom på, da du besøgte vores websted.
Oplysningerne indsamlet af ovennævnte udbydere kan ikke ses direkte af os, men kan kun bruges i forbindelse med at placere reklamer.
Desuden anvender vi "Tilpasset publikum fra fil"-proceduren implementeret af de sociale netværkssider Facebook, Inc. og LinkedIn. I dette tilfælde uploades personernes e-mailadresser til Facebook/LinkedIn, når der er givet tilsagn. Uploadprocessen er krypteret. Uploaden anvendes udelukkende til at fastslå modtagerne af vores reklamer. Vi ønsker at sikre, at reklamerne kun vises til brugere, der er interesserede i vores oplysninger og tjenester.
Vi har ingen indflydelse på den videre behandling af de personoplysninger, der indsamles af de respektive udbydere. Derudover er det ikke muligt for os at bestemme, i hvilket omfang, hvor og hvor længe oplysningerne opbevares af de sociale netværk, i hvilket omfang de sociale netværk overholder de eksisterende forpligtelser til sletning, hvilke evalueringer og link til oplysningerne, der udføres af dem, og til hvem oplysningerne videregives af de sociale netværk.
For såvidt angår de oplysninger, du sender os via Facebook, og som ud over os også behandles eksklusivt af Facebook (Insights-data), fungerer Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, også som den dataansvarlige for databehandlingen i henhold til betydningen i GDPR. Databehandlingen i dette tilfælde er baseret på en aftale mellem de fælles dataansvarlige i overensstemmelse med artikel 26 i GDPR, som du kan læse her.

YouTube-udvidelse
På vores websted viser vi videoklip fra YouTube, YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Vi har ingen kontrol over mængden af data, der indsamles i denne forbindelse (for eksempel ved afspilning og visning af sider med indlejret video) af udbyderne af de sociale netværk.

Følgende oplysninger videresendes med vores viden:
• IP-adresse
• Brugeridentificering, hvis du er logget på den relevante tjeneste
• Tidligere besøgt side (henviser), hvis du fulgte et link
• Browsertype og -indstillinger
• Installerede udvidelser såsom Adobe® Flash® eller Adobe® Reader®
• URL-adressen på siden, hvor den sociale netværksudvidelse er indlejret
• Datoen og klokkeslættet for besøget
• Tekniske specifikationer for operativsystemet
• Placeringsrelaterede oplysninger
• Cookies.

Ved at indlejre YouTube-videoer modtager udbyderen de oplysninger, du får vist på de respektive sider på vores internettilstedeværelse. Hvis du er logget på en af de sociale netværkssider på samme tidspunkt, kan udbyderen korrelere de tilsvarende adgangsinstanser til din konto med det respektive sociale netværk. Hvis du også interagerer med udvidelserne, videresendes de tilsvarende oplysninger til de respektive sociale netværk.
Selv om du ikke har en YouTube-konto, er der en mulighed for, at YouTube lærer din IP-adresse at kende, og muligvis gemmer den. Du kan få flere oplysninger om formålet med og omfanget af YouTubes behandling, indsamling og anvendelse af data samt dine rettigheder og indstillingsmuligheder i den henseende i YouTubes politik om beskyttelse af personlige oplysninger på:  http://www.google.dk/intl/da/policies/privacy/
Desuden kan du muligvis forhindre dataoverførsel til YouTube på teknisk vis. Til det formål kan du justere sikkerhedsindstillingerne i din webbrowser. Læs mere i hjælpeafsnittet af din webbrowser for at finde ud af, hvordan det fungerer.

VII.    Cookies
Vi anvender cookies på vores websted for at muliggøre brugen af visse webstedsfunktioner, der analyserer, hvordan besøgende bruger vores websted, og for at tilbyde visse tjenester fra tredjepart.

Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din computer. De fleste cookies, vi bruger, slettes fra din harddisk ved afslutning af browsersessionen (såkaldte sessions-cookies). Andre cookies bliver på din computer og gør det muligt for os at genkende computeren ved dit næste besøg (såkaldte permanente cookies). Desuden bruges der også cookies fra tredjeparter på vores websted.

Du kan forhindre, at cookies gemmes, ved at ændre i dine browserindstillinger. Vi vil dog gerne påpege, at du i så fald muligvis ikke kan bruge alle funktioner på dette websted i fuld udstrækning.

Hvis du ikke ønsker, at der gemmes cookies på din computer, skal du deaktivere opbevaringen af cookies fra vores websted i din browser eller indstille din browser til generelt ikke at gemme cookies på din computer. Du kan også bruge browseren til at slette cookies, der allerede er blevet gemt.

For at deaktivere brugen af cookies kan det være nødvendigt at gemme en permanent cookie på din computer. Hvis du efterfølgende sletter denne cookie, skal du udføre deaktiveringen igen.

Følgende kategorier af cookies benyttes på vores websted:
I. Sessionscookies
For at gøre det lettere for dig at browse på vores websted bruger vi et såkaldt sessions-id (sessionsidentifikator), der knyttes til hver besøgende fra starten af deres besøg på vores websted. Dette sessions-id bruges af vores server til at genkende dig eller din computer/browser som den samme besøgende, selvom din IP-adresse kan have ændret sig i mellemtiden. Dette sessions-id gør det muligt at knytte en brugers forskellige, men relaterede, anmodninger til én session. Den sessions-id-cookie, vi bruger, er kun gyldig indtil slutningen af en session. Den slettes automatisk, når du lukker din browser.

II. Permanente cookies
a. Google Analytics
Dette websted anvender Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. ("Google"). Google Analytics anvender også cookies, der blandt andet muliggør en analyse af, hvordan du bruger webstedet. Oplysningerne, der genereres af disse cookies, videresendes som regel til en Google-server i USA og gemmes dér. Google vil på vegne af dette websteds udbyder bruge disse oplysninger til at evaluere din brug af webstedet med henblik på at sammensætte rapporter om webstedsaktivitet og tilbyde yderligere tjenester til webstedets udbyder i forbindelse med brugen af webstedet og internettet. Disse rapporter og tjenester bruges mhp. kontinuerlig forbedring af tjenesterne, der tilbydes på dette websted.

Du kan desuden forhindre Googles indsamling og behandling af de data, der genereres af disse cookies og vedrører din brug af webstedet (inklusive din IP-adresse), ved at downloade og installere browserudvidelsen fra Google via følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=dk.  Andre udbydere stiller lignende udvidelser til rådighed, afhængigt af hvilken browser der anvendes.

I forbindelse med diskussionen om brugen af analyseværktøjer med fuldstændige IP-adresser vil vi gerne påpege, at dette websted bruger Google Analytics med udvidelsen "anonymizeIp()", og derfor behandles IP-adresser kun i forkortet form for at udelukke muligheden for personhenførbarhed. Dine IP-adresser vil derfor før transmissionen blive forkortet af Google i EU-medlemsstater eller i andre lande, der har underskrevet EØS-aftalen. Kun i exceptionelle tilfælde vil den komplette IP-adresse blive videresendt til en Google-server i USA, hvor den bliver forkortet. IP-adressen, der videresendes af din browser i forbindelse med Google Analytics, kombineres ikke med andre data fra Google.

b. Salesforce Pardot
Vi anvender softwaren Pardot Marketing Automation System, en speciel software til indsamling og evaluering af webstedsbesøgendes brug af et websted og til at sende markedsføringskommunikation (nyhedsbreve, begivenhedsinvitationer osv.). Når du besøger dette websted, opfanger Pardot din kliksti og opretter en individuel brugsprofil ved hjælp af et pseudonym. Til dette formål anvender vi cookies, som tillader browsergenkendelse.

Du kan til enhver tid deaktivere oprettelsen af pseudonymiserede brugerprofiler ved at konfigurere din internetbrowser, så cookies fra domænet "pardot.com" ikke accepteres. Dette kan imidlertid resultere i nogle begrænsninger i funktionerne og anvendeligheden af vores tilbud. For at kunne give dig tilbud eller produktoplysninger, der er så interessante som mulige, og i det omfang du giver dit samtykke til, er det muligt at flette dine personlige data med dataene i den pseudonymiserede brugerprofil via de indstillede cookies, hvis du – for eksempel ved at bestille et nyhedsbrev eller udfylde en formular – giver personlige oplysninger. Du kan til enhver tid fravælge denne brug af dine personlige oplysninger, såsom navne- og adresseoplysninger ved at skrive en e-mail til datenschutz@zumtobelgroup.com eller ved at klikke på afmeldingslinket, der findes i alle i nyhedsbreve eller anden markedsføringskommunikation. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden.

Nyhedsbreve, der sendes via Pardot, indeholder såkaldte beacons. Beacons er mindre grafik, der tillader brugeradfærd, såsom at åbne og læse e-mails og klikke på links, med henblik på at analysere. Dette giver os mulighed for at gøre indholdet i vores tilbud mere relevant og interessant for dig.

c. Oracle
På dette websted anvender vi Oracle Eloqua til login og til at sende dig e-mail. Oracle Eloquas servere befinder sig i EU (Holland). Oracle Eloqua efterlader en permanent cookie på den respektive loginside, medmindre der allerede er en Eloqua-cookie på din enhed. Hvis du allerede har anvendt et websted, der bruger Eloqua, har du muligvis allerede en Eloqua-cookie. Vi kan bruge Eloqua-cookien til at analysere din brug af vores websteder, så vi kontinuerligt kan forbedre dem og, om nødvendigt, tilpasse vores oplysninger efter dine interesser.
E-mail, der sendes med Oracle Eloqua, bruger sporingsteknologier. Vi bruger primært disse data til at finde ud af, hvilke emner du er interesseret i, ved at spore, om vores e-mail åbnes, og hvilke link du klikker på. Vi bruger dernæst disse oplysninger til at forbedre de e-mail, vi sender til dig, og de tjenester, vi tilbyder.
Når du tilmelder dig nyhedsbrevet og bekræfter din tilmelding, gemmes IP-adressen på tilmeldingstidspunktet, så vi kan bevise din tilmelding, hvis der opstår tvivl. Når du tilmelder dig, indsamler vi desuden andre personoplysninger såsom dit fornavn, dit efternavn, din e-mailadresse, dit køn, din adresse, din virksomhed og branche samt dit sprog. Vi bruger disse data til at tilpasse og eksekvere udsendelsen af vores nyhedsbreve. Vi videregiver ikke disse oplysninger til andre tredjeparter. Du har muligheden for at annullere dit abonnement til enhver tid. Det kan du gøre ganske enkelt – enten ved at bruge linkene i bunden af hvert nyhedsbrev, via e-mail eller direkte fra dit e-mailprogram, hvis det understøtter funktionaliteten ophæv abonnement på liste.

d. Qualtrics
I forbindelse med spørgeundersøgelser benytter vi tjenesterne fra Qualtrics, LLC, 400 West Qualtrics Drive, Provo UT, 84606, USA ("Qualtrics").
Til det formål opbevares og behandles dine oplysninger på Qualtrics-servere i EU.

III. Cookies fra tredjepart
Der er også integreret tredjepartstjenester på vores websted.  I forbindelse med disse tjenester kan personoplysninger bruges af udbyderne nævnt nedenfor, hinsides dette websteds udbyders ansvar.

a.  Google Maps
Dette websted anvender Google Maps på nogle undersider til at vise interaktive kort og til at give retningsanvisninger. Google Maps er en korttjeneste fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Hvis du bruger Google Maps-funktionerne, kan oplysningerne om brugen af dette websted, inklusive din IP-adresse og (start-)adressen, du indtaster i ruteplanlæggeren, blive videresendt til Google i USA.

Når du åbner en side på vores websted, der indeholder Google Maps, etablerer din browser en direkte forbindelse til Google-serverne. Kortindholdet sendes af Google direkte til din browser og integreres på webstedet. Vi har derfor ingen indflydelse på omfanget af data, der indsamles af Google på denne måde.

Ifølge vores aktuelle viden drejer det sig om mindst følgende data:
• Datoen og klokkeslættet for besøget på det relevante websted
• Internetadressen eller URL-adressen på den webside, der åbnes
• IP-adresse
• (Start-)adressen, der indtastes i ruteplanlæggeren

Vi har ingen indflydelse på Googles videre behandling og brug af oplysningerne, og vi kan derfor ikke tage ansvar for disse.

Hvis du ikke ønsker, at Google indsamler, behandler eller anvender oplysninger om dig via vores websted, kan du deaktivere JavaScript i dine browserindstillinger. I så fald kan du dog ikke få vist kort.

Du kan få flere oplysninger om formålet med og omfanget af Googles indsamling og yderligere behandling og anvendelse af data samt dine rettigheder og indstillingsmuligheder mhp. at beskytte dine personlige oplysninger i Googles politik om beskyttelse af personlige oplysninger: http://www.google.dk/intl/da/policies/privacy/ .

b. Haufe rekrutteringsbureau
På vores Zumtobel Group-jobportal anvender vi cookies som led i vores samarbejde med vores partner Haufe umantis AG, Unterstraße 11, CH-9001 St. Gallen, Schweiz. Du kan læse databeskyttelsesforordningerne (på tysk) på følgende adresse: https://www.haufegroup.com/de/datenschutz.

VIII.    Link til eksterne websteder
Vores websted indeholder såkaldte hyperlink til websteder fra andre udbydere. De sender dig direkte videre fra vores websted til andre udbyderes websteder. Du kan bl.a. se dette via ændringen af URL-adressen i din browsers adresselinje.
Vi kan ikke påtage os noget ansvar for, at dine data behandles fortroligt af sådanne udbydere, da vi ikke har nogen indflydelse på, hvorvidt de andre udbydere overholder databeskyttelsesforordningerne. Du bedes undersøge disse udbyderes egne websteder for at få oplysninger om, hvordan de håndterer dine personoplysninger.

IX.    Sikkerhedstiltag til at beskytte dine oplysninger
For at beskytte dine oplysninger har vi implementeret specielle tekniske og driftsmæssige sikkerhedstiltag, som regelmæssigt gennemgås og tilpasses den teknologiske udvikling.

Vi vil dog gerne påpege, at det på grund af internettets struktur er muligt, at reglerne for databeskyttelse og datasikkerhed ikke overholdes af andre personer eller institutioner, der ikke er omfattet af vores ansvarsområde.

X. Ændringer af politikken om databeskyttelse
Fordi ændringer i lovgivningen eller ændringer i vores interne virksomhedsprocesser kan gøre det nødvendigt at tilpasse nærværende politik om databeskyttelse, hvilket vi forbeholder os retten til at gøre, opfordrer vi dig til at læse politikken jævnligt.

Senest opdateret: marts 2022