Hjem / Projekter / Case Studies / Boligområder / University of Lincoln, Storbritannien

University of Lincoln, Storbritannien

 • University of Lincoln, UK
 • University of Lincoln, UK
 • University of Lincoln, UK
 • University of Lincoln, UK
 • University of Lincoln, UK
 • University of Lincoln, UK
 • University of Lincoln, UK
 • Lyskilde

  Lyskilde

  Energiforbruget til belysning reduceret med 25 % på grund af LED-teknologi og indbyggede styringer, så det samlede energiforbrug i kollegierne blev reduceret med mere end 20 %

 • Forkobling

  Forkobling

  Kontrollerer spændingen til lyskilden (energieffektivitetsindekset EEI).

 • Lysfordeling

  Lysfordeling

  Lyset formes og styres ved hjælp af en optik, som sender lyset i den rigtige retning.

 • Systemeffektivitet

  Systemeffektivitet

  Den kvalitative kombination af optisk og termisk kontrol i armaturet (armatur lm/W).

 • Bevægelse

  Bevægelse

  Indbyggede styringer sikrer, at de studerende aldrig kan lade lyset brænde i fællesområder og fælleskøkkener.

 • Dagslys

  Dagslys

  Tilpasning af det kunstige lys baseret på tilgængeligt dagslysindfald.

 • Konstantlys

  Konstantlys

  Funktion som dæmper det initiale lysniveau og dermed giver et ensartet belysningsniveau i vedligeholdelsesperioden.

 • Scener

  Scener

  Gør det muligt at indstille lysscener og tilpasse belysningen forskellige brugssituationer.

 • Tidsstyring

  Tidsstyring

  En automatisk afbryder kan indstilles til at slukke alt lys i definerede faste tidsintervaller.

 • Opgavebelysning

  Opgavebelysning

  Korrekt belysningsniveau på arbejdsplan.

 • Lyszoner

  Lyszoner

  Belysningen opdeles i zoner, der afhænger af bevægelsesmønstre og/eller dagslysindfald.

 • Vedligeholdelsesplan

  Vedligeholdelsesplan

  De nye Thorn LED-produkter holder 5 gange længere den de traditionelle 2D-lysrør, så vedligeholdelsesarbejdet og omkostningerne reduceres.

 • Lysspild

  Lysspild

  Alt lys, der ikke når det ønskede mål, er lysspild.

 • Refleksion

  Refleksion

  Lyset reflekteres fra overfladerne i rummet.

 • Visuel energimåling

  Visuel energimåling

  Den øgede energibevidsthed kan hurtigt aflæses i det aktuelle energiforbrug.

Universitet reducerer energiforbruget til belysning med 25 % og modtager en pris for genanvendelse

University of Lincoln anvender state-of-the-art LED- og lysrørsbelysning fra Thorn i 17 kollegier og har derved reduceret energiforbruget og omkostningerne til belysning med 25 %. Universitetet modtog også Lux 2013 Recycling Award for grøn bortskaffelse af gamle armaturer og lysskinner.

Baggrund for projektet

Universiteter i hele Storbritannien er ved at opdatere deres faciliteter for at øge energieffektiviteten og minimere udledningerne af kulstof. Dette gælder også University of Lincoln, der er avanceret flere pladser på listen over universiteter i de seneste år end snart sagt nogen anden institution i landet.

I 2009 offentliggjorde University of Lincoln en Miljøpolitik, der opstillede udfordrende mål for forhindring af forurening og minimering af energiforbruget. Det er institutionens mål at opfylde de mål for reduktion af kulstofudledninger, der er opstillet af Higher Education Founding Council for England (HEFCE), inden 2017.

I sommeren 2012 startede University of Lincoln på en større renovering af 'The Courts', universitetets kompleks bestående af 17 kollegier med 1.037 møblerede værelser, fællesarealer og fælleskøkkener. For at sikre, at projektet understøttede universitetets miljømæssige mål, gennemsøgte facilitetsteamene markedet for effektive produkter til indendørsbelysning til erstatning for de eksisterende 2D- og T26-lysrørsarmaturer og lysskinner med kontaktstart.

Phil Lawson, der er Head of Electrical Projects på University of Lincoln, siger: "Vi skulle bruge LED-armaturer og lysrørsskinner, der var holdbare, omkostningseffektive og enkle at installere, og hvor der ikke var brug for større ændringer i den eksisterende ledningsføring i bygningerne. Indbyggede styringer var også et must for at sikre, at de studerende aldrig lader lyset brænde, når de forlader værelset."

Et yderligere nøglekrav til projektet var at bortskaffe de gamle armaturer i overensstemmelse med direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), så materialerne blev genanvendt, hvor det var muligt, og så man minimerede den mængde affald, der blev sendt til lossepladsen.

Thorn-løsningen

Da Phil Lawson besøgte LuxLive-udstillingen i 2011, så han Thorn Lightings nye Leopard LED-vægarmaturer og T16 Pop Pack Pro-lysrørsskinner i funktion. "Jeg havde allerede set LED-produkter og lysrørsskinner fra andre producenter, men jeg havde brug for en garanti for kvalitet og holdbarhed, og det får man fra Thorn," siger Phil. "Thorns forslag var også yderst konkurrencedygtigt fra et kommercielt synspunkt, og de kunne levere en løsning til genanvendelse af vores gamle armaturer som en del af pakken."

Under projektets planlægningsfase hjalp Thorns kundeteam University of Lincoln med at opbygge en argumentation for udskiftning af de eksisterende 2D vægarmaturer og T26-lysskinner med kontakter med de nyeste Thorn LED- og lysrørsprodukter. "På basis af en kombination af lavere energiforbrug og automatiske styringer kunne vi beregne, at overgangen til Thorn-produkter ville reducere den installerede belastning, dvs. vores energiforbrug til belysning, med 23 kW fra 57,7 kW til 33,9 kW i de 17 blokke," siger Phil.

Med den økonomiske argumentation på plads samarbejdede universitetet med en Thorn-forhandler og Thorns genanvendelsespartnere om at udskifte armaturerne i alle kollegier i tre faser. "Vi udskiftede 1479 armaturer i 7 blokke i 2012, yderligere 1429 armaturer i 5 blokke i 2013," siger Phil, "og vi opgraderer armaturerne i de sidste 5 blokke i sommeren 2014."

Efter hver fase blev gamle armaturer og lysskinner anbragt i genanvendelsescontainere, der blev leveret af Thorns genanvendelsespartnere Lumicom og Recolight. "Materialerne blev opdelt i to containere og sendt til genanvendelse," siger Phil.

Resultater og fordele

Ved at udskifte lysrørsarmaturer og -lysskinner i alle kollegier med de nyeste LED- og lysrørsprodukter fra Thorn minimerer University of Lincoln sin miljøpåvirkning og sænker udgifterne til energi. Universitetet reducerer desuden udledningen af kuldioxid med 62 % og opnåede anerkendelse i branchen for sit engagement i genanvendelse.

Universitetet opnår fuld tilbagebetaling af investeringen på 5 år.

På basis af en kombination af effektiv LED- og lysrørsteknologi vil University of Lincoln hurtigt opnå afkast af sine investeringer i Thorn-produkter. Dette er baseret på besparelser på energi til belysning på 25 % og samlede energibesparelser på kollegierne på mere end 20 %. "Vi har kunnet måle forskellen i energiforbrug mellem 5 af de blokke, der bruger Thorns produkter, og dem, der stadig har de gamle 2D-lysrør med kontaktstart," siger Phil. "For de 5 blokke alene ser vi en gennemsnitlig månedlig energibesparelse på mere end 20 %, hvilket svarer til samlede energibesparelser på næsten £10.000 i løbet af det akademiske år. Hvis vi opnår tilsvarende resultater for de øvrige 12 blokke, betaler Thorn-produkterne sig tilbage på bare 5 år."

Brancheanerkendelse for bedste miljømæssige praksis

Universitetet modtog Lux 2013 Recycling Award for sit store renoveringsprojekt i The Courts. "Muligheden for at genanvende vores gamle armaturer og lysskinner har altid været prioriteret højt i dette projekt, og vi er meget stolte over det, vi har opnået," siger Phil. "At vi fik Lux Award viser, at vi fører an, når det drejer sig om genanvendelse og miljømæssig ansvarlighed."

Hurtig, enkel ibrugtagning

De nye Thorn LED- og lysrørsprodukter var hurtige, enkle og omkostningseffektive at installere i kollegierne, og der var ikke behov for ny ledningsføring. Desuden rummer de nye armaturer og lysskinner følere, der sikrer, at de studerende aldrig lader dem være tændt, når de forlader værelset, og som sikrer, at lyset tændes i en nødssituation - alt i den samme, kompakte enhed. "Thorn-armaturer og -lysskinner giver os alle de funktioner, vi har brug for, i et enkelt produkt, der er hurtigt og enkelt at installere," siger Phil.

Vigtige oplysninger

Baggrund for projektet

 • Renovering af 17 kollegier og udskiftning af ineffektiv 2D-lysrørsbelysning
 • Opfyldelse af udfordrende miljømål til forhindring af forurening og minimering af energiforbruget
 • Genanvendelse af gamle armaturer og lysskinner for at minimere den mængde affald, der sendes til lossepladsen
 • Forbedring af styringerne for at forhindre, at lyset forbliver tændt i fællesområderne
 • Ibrugtagning af ny belysning uden omfattende ny ledningsføring

Thorn-løsningen

 • Thorn Leopard LED-vægarmaturer og Pop Pack Pro 35W T5-lysskinner
 • Ibrugtagning i faser over 3 år for at udskifte belysningen i alle 17 kollegier
 • Genanvendelse af gamle armaturer og lysskinner ved Thorn-partnere

Resultater og fordele

 • Månedlige energibesparelser til belysning på 25 % med samlede energibesparelser
  på mere end 20 %
 • Fuldt afkast af investeringen i Thorns LED-produkter i løbet af 5 år
 • Hurtig, enkel ibrugtagning uden behov for ny ledningsføring
 • Indbyggede styringer og nødbelysningsfunktioner
 • Lux 2013 Recycling Award anerkender universitetets førende position på miljøområdet
 • Vedligeholdelsesarbejdet og omkostningerne reduceret med faktor 5
 • Samarbejde baseret på tætte, tillidsbaserede arbejdsrelationer og fremragende service